اطلس مشتاق به طراحی و تولید محصولات منحصر به فرد است.

دپارتمان تحقیق و توسعه اطلس متشکل از مهندسین پزشکی، مکانیک و مواد، با همکاری پزشکان و جراحان مجرب، هدف اصلی خود را رسیدن به راه حل‌های جدید برای مشکلات بیماران قرار داده است.

ما همکاری مداوم و نزدیک با دانشگاهها و مراکز علمی معتبر مهندسی و علوم پزشکی و تعامل سازنده با دانشگاه را تنها راه رسیدن به اهداف آرمانی و چشم انداز مجموعه می‌دانیم.